DIRECT INFORMATIE NODIG? 010 - 761 83 18

ALGEMENE VOORWAARDEN

START | PRIVACY POLICY

Copyright en disclaimer

Wilco Webdesign is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Evenmin kan Wilco Webdesign verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt. Wilco Webdesign vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Wilco Webdesign en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilco Webdesign.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron en met schriftelijke toestemming van Wilco Webdesign. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te gebruiken ten nadele van derden. Indien hier wel sprake van is, kan Wilco Webdesign niet aansprakelijk worden gesteld. Wilco Webdesign behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Wilco Webdesign dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Wij behouden het recht deze disclaimer copyright voorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

 • Restyle your hair kapsalon de Lier
 • JOPA EVENTS, HET BUREAU VOOR BELEVENISSEN
 • Website met contactformulier en Blog nieuwspagina - www.scherpondernemen.nl
 • Wilco Webdesign CBD products -Webshop compleet geschikt voor duizenden producten met iDeal betaling.
 • Wilco Webdesign In het veld (in aanbouw) - Diëtiste groep met aparte inlog voor leden.
 • Wilco Webdesign Restijle Your Hair (in aanbouw) - Webshop voor kapsalons. Informatief en commercieel - Verdiend aan uw website!
 • Wilco Webdesign Sabstyling - Website in samenwerking met Zij & Blij
 • Wilco Webdesign Jopa Events (in aanbouw) - Evenementen bureau dynamisch ontwerp met Nieuws en Wall of Fame
 • Wilco Webdesign Monsterschesluis - Stichting met foto albums en nieuws en sponsor slide.
 • Wilco Webdesign Gordijndirect - Uitgebreide webshop voor gordijnstoffen bestellen per meter en staal aanvraag.
 • Wilco Webdesign Maassluisemuziek week - Stichting met video blog en uitgebreide inschrijfformulieren.
 • Wilco Webdesign Koffeman (in aanbouw) - Standaard website
 • Wilco Webdesign VDL voetbalvereniging - Uitslagen, Nieuws, Inschrijfformulieren
 • Wilco Webdesign Zetox - Standaard webshop
 • Wilco Webdesign House in a Box - Informatieve website met veel content
 • Wilco Webdesign Change Agency Community website
 • Wilco Webdesign SportcentrumLife - Sportschool met dynamisch rooster van de dag. Webshop en veel informatie over de sporten en meer...
 • Wilco Webdesign Burink
 • SH Global Shipping - Logistics in Earthmoving and Mining Machinery
 • Wilco Webdesign Dairco - Informatieve website met een handige Smartphone app.

Bedrijfsgegevens

Rabobank Maassluis
NL44 RABO 0138 56 43 45
K.v.K. Rotterdam 58873422
BTW NL 181152630B02


E info@wilcowebdesign.nl

Contactgegevens

Contact Wilco Heijkants
Markt 4
3142 GG Maassluis
Tel: 010 - 761 83 18
Mob.: 06 - 145 42 885

Algemene voorwaarden | Privacy policy | Copyright © Wilco webdesign 2015

Wilco Webdesign is nu Kiem Online!
NIEUW! Wilco Webdesign is nu Kiem Online!